ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KAGOSHIMA

จำนวนการเข้าขม 3 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KAGOSHIMA
รหัสทัวร์
006-6096
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • เที่ยวเจาะลึก คาโกชิม่า / เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรมอบทรายร้อน
 • พักออนเซ็น 3คืน นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ/ สถานีรถไฟ JR สุดคิ้วท์ ใต้ของญี่ปุ่น NISHI-ŌYAMA Station /
 • ร่วมสนุกกับกิจกรรมทำเนย ที่ทาคาจิโฮะ ฟาร์ม / ช้อปปิ้งย่านเท็นมงคัง / ช้อปปิ้งเทนจิน / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

แผนการเดินทาง

21.00 น.  กันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.00 น.เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]

เดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (HAKATA STATION) นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองฮากาตะ มุ่งหน้าสู่เมืองคาโกชิม่า โดยรถไฟชินคันเซนจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนของญี่ปุ่นมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น เดินทางถึง สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

สวนเซ็นกังเอ็น เป็นสวนญี่ปุ่นที่มีทิวทัศน์สวยงามตระการตา เพราะสามารถมองเห็นอ่าวคาโกชิมะกับภูเขาไฟซากุระจิมะ และที่พิเศษ คือ ภายในสวนเซ็นกังเอ็นมี ‘ศาลเจ้าแมว’ สุดน่ารักอยู่ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองก็ว่าได้ สวนแห่งนี้นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ อีกและมีรูปแบบการออกแบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ ๆ มองแล้วให้ความรู้สึกเพลินตาเพลินใจมาก ๆ โดยเฉพาะจากการที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ภายในสวนยังทำให้สวนเซนกาเนนมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์องตระกูลไอโซะ (Iso Residence) ที่สร้างพร้อมกันกับสวนและยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิม่า เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน

ทะเลสาบ อิเคดะ (lake Ikeda) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทร เกิดจากการระเบิดของปากปล่องภูเขาไฟเมื่อประมาณ 6,400 ปีกว่าที่แล้ว และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติอีกด้วย อีกทั้งจุดชมวิวที่นี่ ในวันที่อากาศดี ทุกท่านยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟไคมงดาเคะ (Kaimondake) บริเวณริมทะเลสาบมีการปลูกสวนดอกไม้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ พร้อมวิวภูเขาไฟไดมงดาเคะ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

สถานี Nishi Oyama Station เป็นสถานีรถไฟที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก แต่กลับชื่อเสียงโด่งดังด้านทัศนียภาพที่สวยงาม ความพิเศษของที่นี่คือทุกท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ ‘ภูเขาไฟไคมอนดาเกะ’ (Mt. Kaimon) ได้อย่างชัดเจนในวันทีท้องฟ้าแจ่มใส ให้ทุกท่านได้เลือกมุมสวยๆ ถ่ายภาพความประทับใจ กับสถานีรถไฟใต้สุดของญี่ปุ่นพร้อมวิวภูเขาไฟไคมอนดาเกะ เป็นฉากหลัง

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์การ อบทรายร้อน (SAND BATH) ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายความเมื่อยล้า คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมด้วยแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่าน นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) สัญลักษณ์ของจังหวัดคาโกชิม่าและยังเป็นที่ตั้งของ ภูเขาไฟซากุระจิมะ (MT.SAKURA JIMA) ภูเขาไฟที่ยังคงมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถเห็นควันปะทุจากปล่องได้ ให้ท่านได้ชื่นชมไปกับควันที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ ด้วยคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดที่มีระดับความสูงของ 1,117 เมตรและเส้นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร จึงทำให้ภูเขาไฟซากุระจิมะ ตั้งเด่นสง่าไม่แพ้ภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว

จากนั้นเปิดประสบการณ์สปาเท้า ณ Sakurajima Yogan Nagisa Park มีบ่อน้ำพุร้อนยาว 100 เมตร ให้ท่านแช่เท้าลงในน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ปล่อยจากใต้ดินลึก 1,000 เมตร เพื่อพักฟื้นจากความเมื่อยล้าด้วยอ่าวคินโคที่อยู่ด้านหน้าและภูเขาซากุระจิมะอันงดงามที่อยู่ด้านหลัง คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งธรรมชาติ

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ย่านช้อปปิ้ง

ย่านช้อปปิ้ง เท็นมงคัง (Tenmonkan) เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีสีสันและครึกครื้น และใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิม่า ย่านนี้นับว่าเป็นศูนย์กลางของคนทุกเพศทุกวัย เป็นจุดที่ทุกคนจะนัดกันมาทานอาหาร ซื้อของ พักผ่อน หรือพบปะสังสรรค์ ถนนเท็นมงคัง นั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองคาโกชิม่า เป็นย่านช้อปปิ้งที่กินอาณาบริเวณกว้างขวางมาก จากถนนเส้นหลักก็จะแบ่งออกเป็นตรอกเล็กๆอีกมากมาย ร้านค้านับร้อยที่เรียงรายอยู่บนถนนเส้นนี้มีสินค้าทุกประเภทที่ต้องการ นอกจากนั้น ที่นี่ยังมีคาเฟ่ และ ร้านขนมหวานที่ขึ้นชื่อคือร้าน Tenmonkan Kajitsudou หรือ ร้านน้ำแข็งไส และร้าน Tenmonkan Mujaki Shirokuma Cafe ทั้ง 2 ร้านนี้เป็นร้านชื่อดังที่ทุกคนที่มาช้อปป้งต้องแวะเช็คอิน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) **พิเศษกับชาบูหม้อไฟยักษ์**

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8)

ฟาร์มทาคาจิโฮะ ตั้งอยู่ที่เชิงเขาคิริชิมะ เป็นฟาร์มท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปเล่นกับวัว ม้า แกะ ที่อยู่ภายในฟาร์มและยังมีกิจกรรมมากมายที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ได้เพลิดเพลิน เช่น การรีดนมวัว การทำเนย และการขี่ม้า จากนั้นนำทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ทำเนยจากนมสด ที่เป็นผลผลิตจากในฟาร์ม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9)

ศาลเจ้าคิริชิมะ (Kirishima Shrine) ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพนินิกิ ส่วนที่มาของชื่อศาลเจ้าคิริชิมะนั้น หมายถึง ดินแดนที่เทพเจ้าลงมาจุติ มีประวัติยาวนาน คาดว่ามีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1333-1573 ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ใกล้ๆ บริเวณศาลเจ้าคิริชิมะ ยังมีต้นสนซีดาร์ที่มีความสูงถึง 35เมตร อายุกว่า 800ปี เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะต้นสน ต้นนี้มีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งที่ตั้งขึ้น ดูคล้ายกับคนที่กำลังยืนพนมมือ

ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองฟุกุโอกะ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย จากย่านเทนจิน

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 10

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
31 ต.ค. 66 - 05 พ.ย. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6659,900 บาท12,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี       
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก. 
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทางสำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
รหัส 006-6096 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KAGOSHIMA
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://ncholidays.com/tour.php?tour_id=2559

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/061/006-6096.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131
โทร 02-579-3131 หรือ 02-579-1070
LINE ID @ncholidays
อีเมล ncholidaytours@yahoo.co.th
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

เที่ยวเจาะลึก คาโกชิม่า / เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรมอบทรายร้อน พักออนเซ็น 3คืน นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ/ สถานีรถไฟ JR สุดคิ้วท์ ใต้ของญี่ปุ่น NISHI-ŌYAMA Station / ร่วมสนุกกับกิจกรรมทำเนย ที่ทาคาจิโฮะ ฟาร์ม / ช้อปปิ้งย่านเท็นมงคัง / ช้อปปิ้งเทนจิน / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131

1176/14 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา