ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ

จำนวนการเข้าขม 2 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ
รหัสทัวร์
003-6317
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - ม.ค.67
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • หนาวนี้ต้องไปเยือนฮอกไกโด  ชมความงามหิมะขาวไปทั่วเมือง
 • เช็คอินโกดังอิฐแดง เนินฮาจิมันซากะ ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ
 • ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด ชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนฟูกิดาชิพาร์ค หุบเขานรกจิโกคุดานิ
 • พิเศษ! พักออนเซ็น 2 คืน ▪ขับสโนว์ โมบิล ลุยหิมะขาวโพลน! ▪Seafood Buffet NANDA เมนูปิ้งย่าง อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน !!

แผนการเดินทาง

23.00 น.  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

02.05 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

10.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย จากนั้นนำท่านชม หุบเขานรกจิโกคุดานิ (Jigokudani) เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ มองเห็นควันจากน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปที่ จุดชมวิว Silo Observatory เป็นจุดชมวิวที่ให้ท่านได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ ทะเลสาบโทยะ หรือ โทยะโกะ (Toyako) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางของฮาโกดาเตะและซัปโปโร เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ โดยเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่ผ่านมา นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็นเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชินซัง ย่านโทยะโกะออนเซ็นและปากปล่องภูเขาไฟนิชิยามะ นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขาฟูจิแห่งเอโซะทางทิศตะวันตก  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

OPTIONAL TOUR! พาทุกท่านเพลิดเพลินตะลุยหิมะที่       

โทยะ สโนว์ โมบิล (Toya Snow Mobile) กิจกรรมยอดนิยมอย่างมากในช่วงหน้าหนาว การได้ขี่ Snow Mobile ในลานที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันสวยงาม คุณจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมจากความเร็วของสโนว์โมบิลในภูเขาลึกที่มีหิมะอันหนานุ่ม ความสนุกของการขี่ สโนว์โมบิล คือความเร็ว ความคล่องตัว อารมณ์คล้ายการขับเจ็ตสกี ฟังคำแนะนำจากครูฝึกมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ที่จะมาสอนให้ทุกท่านไถลไปตามเนินน้ำแข็งได้อย่างถูกวิธี (ค่าทัวร์ไม่รวม Snow Mobile) อิสระให้ท่านเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

นำทุกท่านแวะถ่ายภาพกับ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ Hachimanzaka จะเป็นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเล หากยืนจากที่จุดนี้จะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ ท้องทะเลและภูเขา เนื่องจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงทำให้เป็นหนึ่งในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ Kanemori Red Brick Warehouse หรือ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ ภายหลังโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโตๆ ว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม ทุกท่านสามารถนั่งกินกาแฟหรือทานอาหารก็มีหลายร้านให้เลือก

พาทุกท่านขึ้นไปชมวิวบน ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate)  โดย กระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate Ropeway) (ค่าทัวร์รวมค่าขึ้นกระเช้า) ภูเขาแห่งนี้มีความสูง 334 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและอิตาลี และเมื่อขึ้นไปด้านบน ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารเปิดให้บริการ อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพหรือได้ดื่มกาแฟ ทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

พาทุกท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market)เป็นตลาดขายอาหารที่โด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ เนื่องจาก Hakodate เป็นเมืองท่าริมทะเล มีชื่อเสียงด้านของทะเลสด ไม่ว่าจะเป็น หอยแชลย่าง ปูคานิ กุ้งมังกร ไข่ปลาแซลมอน อูนิ และกิจกรรมยอดนิยมอย่างตกหมึกในบ่อ ที่แร่ทานกันสดๆ นอกจากนี้ยังมี ผัก, ผลไม้, ขนมหวานและอาหารทะเลแปรรูป จำหน่ายกว่า 250 ร้าน

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟุกิดาชิพาร์ค (Fukidashi Park) เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการผ่อนคลาย ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ริมภูเขาโยเท สิ่งที่ทำให้อุทยานแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในท้องถิ่นก็คือ ที่นี่จะมีน้ำที่บริสุทธิ์ไหลไปตามลำธารน้ำเย็นที่ไหลลงมาจากภูเขาโยเท (Mt.Yotei) ซึ่งผู้คนสามารถนำภาชนะเพื่อเก็บน้ำสะอาดไปใช้ในการดื่มหรือนำกลับบ้านอย่างไรก็ตามด้วยสถานที่ๆ กว้างขวางและต้นไม้อยู่เรียงรายและทางเดินมากมายเชิญชวนให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยียนและพักผ่อนหย่อนใจไปกับความเงียบสงบ หินที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ และสายธารที่น่ารื่นรมย์ทำให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์แฟนตาซีที่มีคุณอยู่ในนั้นเลยทีเดียว

เที่ยง               äรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)

                    พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ Duty free แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม ครีมต่างๆ ขนมญี่ปุ่นหลากหลายชนิด รวมไปถึงชาเขียว ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นพาทุกท่านไป แวะไหว้พระขอพร ศาลเจ้า ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร (Sapporo) เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย เพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดๆ อีกแห่งหนึ่งของเมืองเลยทีเดียว หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  ร้านนันดะ (Seafood Buffet NANDA) เมนูปิ้งย่างทะเล+ขาปู 3 ชนิด+ซอฟดริ้ง 

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ร้านนันดะ ร้านที่ติดในอันดับ 1  ใน 3 ของร้านบุฟเฟ่ต์ย่านซัปโปโร เพราะเป็นบุฟเฟ่ต์สุดคุ้มที่เน้นอาหารทะเลแบบสดๆ มีให้เลือกทานมากว่า 130 เมนู อาทิ หอย กุ้ง ปลาหมึก ปลาดิบ ซาซิมิ และซูชิคำโต รวมไปถึงเนื้อแกะ เนื้อวัวชั้นดี เนื้อหมูเกรดพรีเมียม ไอศครีมหลากหลายรส จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของร้าน คือบุฟเฟ่ต์ขาปู “ปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ปู ปูขน ปูสีไว และปูทาราบะ” ทางร้านยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้บริการอีกด้วย*

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยไม่มีรถ อาหาร ไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้บริการ

อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือบริการแบบกล่อง SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างจากสนามบิน (มื้อที่10)

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย

11.55น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )

17.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
15 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6647,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6653,888 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6762,888 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 6751,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6751,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 6747,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 6745,888 บาท8,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก** 
 • ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม ไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
45,888 บาท
รหัส 003-6317 ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น... ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ
ราคาเริ่มต้น 45,888 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - ม.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://ncholidays.com/tour.php?tour_id=2821

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/061/003-6317.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131
โทร 02-579-3131 หรือ 02-579-1070
LINE ID @ncholidays
อีเมล ncholidaytours@yahoo.co.th
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

หนาวนี้ต้องไปเยือนฮอกไกโด  ชมความงามหิมะขาวไปทั่วเมือง เช็คอินโกดังอิฐแดง เนินฮาจิมันซากะ ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด ชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนฟูกิดาชิพาร์ค หุบเขานรกจิโกคุดานิ พิเศษ! พักออนเซ็น 2 คืน ▪ขับสโนว์ โมบิล ลุยหิมะขาวโพลน! ▪Seafood Buffet NANDA เมนูปิ้งย่าง อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน !!
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131

1176/14 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา